2020-07-07

Zdalne pobieranie plików cyfrowych z tachografu

W związku z obowiązkiem pobierania danych z tachografu cyfrowych jakie narzuca na przedsiębiorcę Rozporządzenie (UE) 165/2016. Firma transportowa zobowiązana jest do odczytywania kart kierowców nie rzadziej niż raz na 28 dni a z tachografów co najmniej raz na 90 dni. Brak spełnienia powyższego obowiązku może skutkować wysokimi mandatami nałożonymi na przedsiębiorstwo.

Dzięki wyspecjalizowanemu programowi jesteśmy w sposób automatyczny dokonywać zdalnego pobierania danych z tachografów.

Zaletą rozwiązania jest brak konieczności powrotu pojazdu do bazy w celu odczytania pamięci tachografu oraz kart kierowców poprzez dotychczas wykorzystywane czytniki zewnętrzne. Zdalne pobieranie danych z tachografu to wygodne rozwiązanie, usprawniające procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Ze względu na to, że sczytanie karty kierowcy i danych z tachografu jest wymagane przepisami prawa, należy się liczyć z koniecznością płacenia grzywny w przypadku nieterminowego pobierania danych.

Do uruchomienia procesu zdalnego pobierania, konieczna jest Karta Przedsiębiorstwa, umieszczona w czytniku kart znajdującym się w naszym lub Państwa biurze. Po dokonaniu przy jej pomocy zdalnej autoryzacji, szyfrowane dane w sposób całkowicie bezpieczny przesyłane są i zapisywane w postaci podpisanych cyfrowo plików .DDD