2020-07-07

Eco-Driving

W związku z rosnącymi cenami paliwa oraz autostrad firmy transportowe w coraz większym stopniu kładą nacisk na kontrolę kosztów związanych z eksploatacja pojazdów. Brak kontroli nad paliwem czy też prawidłową drogą mogą przyczynić się do osłabienia wyniku finansowego firmy.

Aby temu zapobiec firma Legaltelematics w swoim portfelu dostarcza gotowe rozwiązanie służące w sposób odpowiedni skontrolować zużycie paliwa jak i koszty przebytej drogi. Informacja na temat bieżącego pomiaru paliwa, czy tez przebytej drogi przesyłane są do firm transportowych w formie szeregu tabel, wykresów, czy też gotowych raportów przebytej drogi. Takie rozwiązanie zapewnia szybką i transparentną analizę kosztów jakie ponosi firma transportowa dla danego pojazdu w zadanej trasie.

Eco-Driving